آزمايش بادکنک و موی سر با خرده‌های کاغذ کلاس خانم سالاری پیش2_اردیبهشت ماه

وقتی که بادکنک دارای خاصیت ماده -که به آن بار الکتریکی می‌گویند شد،در زمانی که در مجاورت کاغذ قرار می‌گیرد به آن نیرو وارد می‌کند و آن را جذب می‌کند.در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 1401 طی آزمایشی بادکنکی را از قبل باد کرده و از نوآموزان خواسته شد به موهای سر خود مالش دهند. وقتی بادکنک را از سر خود دور می کردند می دیدند که موهایشان با حرکت بادکنک به سمت بالا می رود و به سمت بادکنک جذب می‌شود. هنگامی که بادکنک با موها مالش داده می شود در واقع بادکنک دارای بارالکتریکی می شود.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20