آزمایش اجسام سبک و سنگین کلاس خانم سالاری_آبان ماه

نوآموزان عزیز کلاس خانم سالاری در تاریخ 22 آبان ماه 1401 به صورت گروهی با قرار دادن جسم سبک و سنگین در ظرف پر از آب یاد گرفتند که اجسام سبک در روی آب و اجسام سنگین در زیر آب قرار می‌گیرند و هر کدام جداگانه اجسام مختلفی را که با خود به همراه داشتند در ظرف آب انداختند و فراگیران پس از مشاهده در مورد سبکی یا سنگینی اجسام و حدس در مورد اینکه کدام اجسام روی آب و کدام اجسام به زیر آب می‌روند صحبت کردند.‌


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20