آزمایش علوم (حلال و غیرحلال) کلاس خانم واعظی_آبان ماه

نوآموزان کلاس خانم واعظی در تاریخ 2 آبان ماه 1401 در زنگ علوم با حلال و غیر حلال آشنا شدند. طی یک آزمایش ساده نوآموزان با انداختن وسایلی مانند سنگ، حبوبات، گواش، نمک و… متوجه این نکته شدند که موادی که در داخل آب حل می‌شود و اثری از آن بجا نمی‌ماند حلال و به موادی که داخل آب حل نمی‌شود و ذرات آن در آب می‌ماند غیر حلال می‌گویند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20