آزمایش علوم کلاس خانم نیلیاتی_مهرماه

نوآموزان عزیز کلاس خانم نیلیاتی در تاریخ 25 مهرماه 1401 آموختند که همه موجودات برای زنده ماندن به هوا نیاز دارند.گیاهان، جانوران و انسانها. اگر هوا وجود نداشته باشد هیچ‌ موجودی هم‌ زنده نیست. برای اینکه نوآموزان این‌مبحث آموزشی را بهتر درک‌ کنند این ازمایش جذاب را انجام دادیم. ابتدا شمعی را روشن‌ کردیم و سپس لیوان را برروی آن قرار دادیم، نوآموزان دیدند زمانی که هوا به شمع نرسید شمع خاموش شد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20