آسمان آبی،هوای پاک کلاس خانم بادپر پیش1_دی ماه

اغلب شهرهای بزرگ در کشور ما روزهایی را تجربه کردند که از شدت آلودگی نفس کشیدن برای مردمش سخت بوده و برطرف شدن این آلودگی ها فقط نیازمند همت دست جمعی و رعایت کردن نکات لازمه توسط خود هموطنان می باشد،به امید روزی که مردم در تمام سال در دنیا هوای پاک را تجربه کنند.به مناسبت روز هوای پاک در تاریخ 29 دی ماه 1400 نوآموزان با راه های مقابله با هوای آلوده آشنا شدند و مربی برای نوآموزان قصه ای در مورد دو کودک که یکی در هوای پاک روستا و دیگری در هوای پر از دود یک شهر بزرگ زندگی میکردند تعریف میکند و مربی بیان میکند که چه عواملی باعث آلودگی هوا می شود،سپس از نوآموزان خواسته شد که راههایی برای مقابله با هوای آلوده بیان کنند و ذهن نوآموزان به چالش کشیده شد.یکی از راههای مبارزه با آلودگی، کاهش تردد ماشین های شخصی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی مثل اتوبوس و مترو میباشد.در همین راستا نوآموزان با استفاده از پاکت های آبمیوه خالی و درب بطری و مقداری مقوا و چسب،اتوبوس های زیبایی ساختند تا با یک کاردستی ساده و زیبا در راستای کاهش آلودگی هوا،به داشتن هوای پاک و آسمان آبی کمک کنند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20