آشنایی با اعضای بدن مربی بهداشت خانم غفوری_فروردین ماه

همه اعضای بدن چه داخلی و خارجی هر کدام کار خاصی را انجام می دهند و ما نمی توانیم عضوی از بدن را بیهوده بدانیم هر کدام وظیفه خاصی به عهده دارند زندگی بدون یک عضو یک نقص یا غیر ممکن است به همین دلیل تمام اعضای بدن از اهمیت خاصی برخوردار هستند.اعضای بدن کلیه موجودات از دستگاه های مختلف و دستگاه ها از مجموعه ای از اندام ها ساخته شده که خود اندام ها شامل بافت ها بوده و بافت ها نیز از سلول تشکیل شده است. هیچ یک از این سیستم هایی که ذکر شد از اعضای بدن ، به تنهایی کار نمی کند بلکه همه با هماهنگی یکدیگر و تعاملی که بین اعضای بدن است سلامتی کامل انسان را به ارمغان می آورد. در همین راستا طی آموزش های لازم توسط مربی بهداشت خانم غفوری در تاریخ 16 فروردین ماه 1401 به صورت کلاسی توسط ماکت و پخش انیمیشن در اتاق سمعی بصری ارائه گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20