آشنایی با اعضای بدن کلاس خانم باغبان پیش2_بهمن ماه

در تاریخ 11 بهمن ماه 1400 در کلاس به مبحث آشنایی با اعضای بدن پرداخته شد و در کلاس نوآموزان متوجه شدند که مغز مثل کامپیوتر مرکزی بدن عمل می کند.مغز جایی است که به کمک آن فکر می کنیم و یاد می گیریم.مغز با تمام اعضای بدن در ارتباط است و می تواند به همه اعضای بدن فرمان بدهد!قلب یکی از اعضای قوی داخل بدن است که هیچ وقت خسته نمی شود و خون را به تمام بخش های بدن پمپاژ می کند.قلب هر انسانی اندازه مشت دستش است قلب خون رو از طریق لوله های کوچکی که رگ نامیده می شود به تمام بدن پمپاژ می کند.در داخل قفسه سینه دو کیسه وجود دارد که مدام بزرگ و کوچک می شوند به این کیسه ها شش گفته می شود،وقتی که شش ها بزرگ میشوند هوا وارد آنها میشود و وقتی هوا را بیرون می دهیم شش ها کوچک میشوند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20