آشنایی با تشکیل باران کلاس خانم نیلیاتی_آبان ماه

بارش باران برای زمین بسیار مفید است و نقش مهمی در رشد گیاهان و تامین آب مصرفی دارد. باران برای سیاره ما خوب است. باران آب نوشیدنی ما را تأمین می کند، به کشاورزان کمک می‌کند تا محصولات زراعی را پرورش دهند، همه چیز را سرسبز نگه می‌دارد، و علاوه بر این ها باران زیباست و می‌توانید از بارش باران لذت ببرید. خورشیدبه آب‌های موجود بر روی زمین می‌تابد و سبب تبخیر آن می‌شود. بخار موجود به سمت بالا حرکت می‌کند و به ابر تبدیل می‌شود به دلیل سردی هوا در قسمت بالا ابرها به هم برخورد می‌کنند و باران را تشکیل می‌دهند.
نوآموزان عزیز کلاس خانم نیلیاتی در تاریخ 14 آبان ماه 1401 به خوبی با چرخه آب و تشکیل باران آشنا شدند و همراه با یک آزمایش ساده طریقه تشکیل باران را به صورت عینی مشاهده نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20