آشنایی با حواس پنجگانه کلاس خانم واعظی پیش2_آذر ماه

یادگیری از طریق حواس با متولد شدن آغاز می‌شود. کودک از لحظه تولد می‌تواند مادرش را به‌وسیله صدا و بو از دیگران تشخیص دهد. کودک با شنیدن، دیدن،لمس کردن،گوش دادن و بوییدن می‌تواند دنیای خارج را بشناسند. تقویت حواس در کودکان سبب افزایش اعتمادبه‌نفس می‌شود. آموزش حواس پنج‌گانه به کودکان پیش‌دبستانی کمک می‌کند تا درک بهتری از بدن خود داشته باشند و چیزهای هیجان‌ انگیزی را در مورد خودشان کشف کنند.حتی بزرگ‌سالان نیز می‌توانند از تقویت حواس لذت ببرند و ممکن است چیزهای جدیدی در مورد آنچه که حواس می‌تواند انجام دهد یاد بگیرند.در تاریخ 16 آذرماه 1400 نوآموزان کلاس با حواس پنجگانه ٱشنا شدند و هر کدام از حس  ها را به طور جداگانه به صورت عملی و انجام آزمايشی با بوییدن،چشیدن،لمس کردن و گوش دادن و مشاهده ی مستقیم به طور دقیق آموختند و هر کدام از حواس را نام بردند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20