آشنایی با حیوانات اهلی و وحشی کلاس خانم باغبان پیش2_بهمن ماه

در تاریخ 13 بهمن ماه 1400 در کلاس به مبحث آشنایی با حیوانات اهلی و وحشی پرداخته شد و نوآموزان با تغذیه و نوع زندگی حیوانانت آشنا شدند

اهداف :

1- بیان نام حیوانات

2-  آشنایی با پوشش بدن حیوانات (پولک، مو، پر، پشم و …)

3- آشنایی با انواع حیوانات اهلی و وحشی و نحوه زندگی و تغذیه

4- آشنایی با جانوران بچه زا و تخم گذار جانورانی که در آب یا خشکی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20