آشنایی با خطوط عمودی و افقی کلاس خانم نیلیاتی_مهرماه

نوآموزان عزیز کلاس خانم نیلیاتی در تاریخ 27 مهرماه 1401 با خطوط عمودی و افقی آشنا شدند. هدف از آشنایی با این خطوط مهارت دست ورزی و تقویت عضلات ریز انگشتان و دست می‌باشد. نواموزان بر روی شن‌های رنگی خطوط را از بالا به پایین و از راست به چپ را با دقت و تمرکز انجام دادند. همچنین حرکات حلزونی را بدون برداشتن انگشت از روی صفحه بدرستی انجام دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20