آشنایی با خطوط کلاس خانم نیلیاتی_مهرماه

در کلاس مهارت دست‌ورزی خانم نیلیاتی که در تاریخ 17 مهرماه 1401 برگزار شد نوآموزان عزیز با خطوط آشنا شدند. در راستای آشنایی نوآموزان با انواع خطوط صاف، شکسته، خمیده و پس از کسب مهارت این آموزش، گل پسران عزیزم با استفاده از حبوبات روی این خطوط را پر کردند .هدف از انجام این فعالیت تثبیت خطوط در ذهن و تقویت مهارت دست ورزی و هماهنگی بین چشم و دست، تقویت عضلات ریز انگشتان دست است.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20