آشنایی با رنگها کلاس خانم نیلیاتی_مهرماه

نو آموزان کلاس خانم نیلیاتی در تاریخ 20 مهرماه 1401 در حیاط آموزشگاه با رنگ‌ها آشنا شدند. در راستای آشنایی نوآموزان با رنگ‌های اصلی و فرعی و شناخت رنگها بازی هدفمندی را انجام دادند. هدف از انجام این بازی افزایش سرعت عمل، تقویت بازی‌های گروهی، تثبیت رنگها در حافظه، افزایش دقت و تمرکز و هماهنگی بین چشم و دست است.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20