آشنایی با شکل اعداد کلاس خانم نیلیاتی پیش2_فروردین ماه

در تاریخ 20 فروردین ماه 1401 بازی آشنایی با شکل اعداد در کلاس انجام شد و نوآموزان با نام اعداد تقویت توانایی شمردن با انگشتان دست آشنا شدن و فواید آن تقویت تمرکز ، هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و سرعت عمل ، تقویت حافظه دیداری است نوآموزان عزیز با توجه به تعداد دایره های رنگی موجود در صفحه باید شکل صحیح اعداد و رنگ آن را حدس بزنند وکارت مورد نظر را در قسمت مناسب بگذارند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20