آشنایی با فصل زمستان کلاس خانم نیلیاتی پیش2_بهمن ماه

فصل زمستان چهارمین فصل سال است که سه ماه دارد که شامل ماه های (دی بهمن اسفند) نوآموزان با آب و هوای فصل زمستان آشنا شدند و آموختند که در این فصل بارش برف صورت می گیرد و با توجه به شرایط آب و هوایی باید لباس گرم بپوشند دختران عزیز طی فعالیت کلاسی در تاریخ 5 بهمن ماه 1400 با پوشش در فصل زمستان مثل کلاه ،شال گردن ، دستکش ، چکمه ،پالتو آشنا شدند و در ادامه کاردستی زیبای آدم برفی که نماد فصل زمستان است را درست کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20