آشنایی با فصل ها کلاس خانم بادپر پیش1_دی ماه

در امتداد یادگیری فصل ها،نوآموزان با فصل زمستان و پوشاک و میوه ها و بازیهای زمستانی آشنا شدند.یکی از نعمت های خدا در فصل زمستان بارش نزولات آسمانی است که در پاییز و زمستان امسال خیلی کم شاهد آن بودیم. در شروع فصل زمستان نوآموزان دست به دعا شدند و قرار بر این شد با اولین بارش برف آدم برفی های زیبایی بسازند.روز بعد دعای کودکان اجابت شد و بارش برف آغاز شد ولی برف عزیز به زمین نرسیده آب شد.در تاریخ 4 دی ماه 1400 طبق قرار قبلی،در کلاس دست به کار ساختن آدم برفی شدیم ولی نه با برف، بلکه با میوه درخت کاج. نوآموزان کاج ها را به رنگ برف و به جای گلوله های برفی گلوله های کاغذی درست کردند و به جای سر آدم برفی چسباندند و با تکه های نازک چوب دسته های هیزم را بسته بندی کردند و کنار آدم آدم برفی چسباندند. و یک کاردستی زیبا به منزل بردند
اهداف:
۱_ آشنایی با فصل زمستان
۲_ آشنایی با میوه درخت کاج
۳_ استجابت دعا
۴_ تلاش برای بستن شال گردن آدم برفی
۵_ آشنایی با مفهوم دسته بندی در آماده کردن هیزم
۶_دست ورزی در گلوله کردن برگه های کاغذ و چسباندن چشم های ریز آدم برفی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20