آشنایی با فصل پائیز کلاس خانم بادپر_آبان ماه

در تاریخ ۸ آبان ماه 1401 گل پسران کلاس خانم بادپر بعد از آشنایی با فصل پاییز کاردستی پائیزی زیبایی ساختند. در این کاردستی نوآموزان عزیز مهارت ریز قیچی زدن را تمرین کردند و با تمرکز تکه‌های ریز کاغذ رنگی را در محل مورد نظر روی شاخه درختان چسباندند. هدف از این مهارت تقویت هماهنگی چشم و دست، تقویت مهارت استفاده از 2 انگشت و 3 انگشت که این امر پیش‌زمینه‌ای برای آمادگی در درست مداد گرفتن و نوشتن هست.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20