آشنایی با مفهوم دسته‌بندی کلاس خانم واعظی_آبان ماه

نوآموزان عزیز  کلاس خانم واعظی در تاریخ 23 آبان ماه 1401 در زنگ ریاضی با مفهوم دسته‌بندی آشنا شدند. نوآموزان عزیز با وسایلی مانند قاشق، چنگال، چاقو، انواع حبوبات و چینه های رنگی آنها را بر اساس نوع، اندازه و رنگ دسته بندی کردند.
مثال دسته‌ی چنگال‌های مشکی
دسته قاشق‌های بزرگ
دسته‌ی قاشق‌های کوچک
دسته‌ی نخود ها
دسته‌ی لوبیا قرمز
دسته‌ی مربع‌های نارنجی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20