آشنایی با مفهوم عدد هشت – کلاس خانم قائمی

انجام کار خلاق هشت پا با هدف شناخت مفهومی عدد هشت

ریاضی یکی از درس های آموزشی کودکان است که در دوران تحصیل باید آن را فرا بگیرند اول از همه نوآموز باید با اعداد و شمارش آشنا شوند برای تسهیل این امر و تشویق نوآموزان در تاریخ 13 بهمن 98  خانم قائمی خلاقیت را برای آشنایی با عدد هشت برای آنها در نظر گرفت و بعد از اینکه اطلاعاتی در خصوص دسته بندی های هشت تایی شکل ها در پای تخته ارائه داد و آنها را با چوب خط عدد هشت آشنا نمود از آنها خواست تا با وسایل بازیافتی که از قبل به کلاس آورده بودند و مقوا هشت پا بسازند گل دختران کاردستی های زیبای هدفمند خود را با خود به منزل بردند تا به عنوان جا قلمی از آن استفاده کنند .

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20