آشنایی با نیم دایره کلاس خانم بادپر پیش1_آذر ماه

 نیم دایره یکی از اشکال کاربردی در نقاشی است که جنبه های مختلف آموزشی را برای کودک خواهد داشت از نقاشی کشیدن و کاردستی درست کردن گرفته تا بازی،از این رو در تاریخ 23 آذر ماه 1400 نوآموزان با کمک کاردستی بصورت عملی با مفهوم نیم دایره آشنا شدند و مربی یک دایره کامل را به صورت نقطه چین برای نوآموز رسم کردند و نوآموزان پس از پررنگ کردن نقطه چین و تکمیل دایره آن را با قیچی برش زدند و در اینجا مرحله مربی توضیحاتی دادند که از نصف شدن یک دایره،نیم دایره به دست می‌آید.این کار قبلاً با نصف کردن میوه ها و اشکال مختلف به صورت عملی توضیح داده بودند و نوآموزان پس از آشنایی با شکل نیم دایره به کمک مربی نیم دایره ها را به صورت هدفمند روی برگه اصلی چسباندند و با کشیدن خط و نقطه نیم دایره ها به یک خرچنگ تبدیل شد و نوآموزان به صورت بازی و کاردستی با شکل نیم دایره آشنا شدند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20