آشنایی با واژه معلول و معلولیت کلاس خانم بادپر پیش1_آذر ماه

تو را می نگرم نه آنچنان که دیگران تو را می‌بینند، کیست همچون تو که نور خدا در درونش جاریست؛ بنشین و ساعتی جهان نورانی درونت را برایم بازگو کن برای منی که سالهاست چشم می چرخانم و هیچ نمی بینم .نوآموزان در تاریخ 12 آذر ماه 1400 در کلاس با آموزش با واژه معلول آشنا شدند و دریافتند به انسان‌هایی که یکی از اعضای بدن آنها قدرت کار کردن ندارد معلول می‌گویند، همچنین دانستند وقتی خدا انسان را از نعمتی محروم می کند ، به جای آن نعمت های بیشتری به انسان می بخشد که سایر انسان ها از آن نعمت ها محروم هستند. نوآموزان با اجرای یک نمایش خلاق و بستن چشم برای لحظاتی از داشتن نعمت دیدن محروم شدند و دریافتند که انسان‌های نابینا به جای حس بینایی از حس شنوایی و حس لامسه خود استفاده می‌کند
اهداف:

1_ آشنایی با واژه معلول
2_ یادگیری رفتار مناسب در برخورد با افراد معلول
3_ شکرگزاری و استفاده از اعضای بدن در راه درست


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20