آشنایی با پائیز کلاس خانم اروندی_مهرماه

پائیز سومین فصل سال است. نام ماه‌های این فصل مهر، آبان، آذر است. آغاز شروع سال تحصیلی با شروع فصل پائیز است. آب و هوای فصل پائیز کمی سرد است. با شروع این فصل رنگ برگ درختان تغییر می‌کند و خشک می‌شود. پرنده‌ها در این فصل کوچ می‌کنند.

دختران توانمند کلاس خانم اروندی در تاریخ 28 مهرماه 1401 در راستای این آموزش با آب و هوای فصل پائیز آشنا شدند و با همکاری یکدیگر با برگ‌های پائیزی کلاژ زیبایی خلق کردند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20