آشنایی با پروژه زمین کلاس خانم بادپر پیش1_دی ماه

در روند آموزش علوم نوآموزان با زمین خاکی ما و آب ها آشنا شدند.در راستای آشنایی با کره زمین نوآموزان با محل قرارگیری نقشه ایران روی ماکت کره زمین آشنا شدند و دریافتند که بالا و پایین نقشه ایران دریا وجود دارد و امتداد دریای جنوب را روی نقشه دنبال کردند.نوآموزان با قسمت های خاکی و آب ها و موجوداتی که روی کره زمین زندگی میکنند از جمله آبزیان آشنا شدند.در تاریخ 28 دی ماه 1400 در کلاس طی فعالیتی نوآموزان با چرخاندن ماکت کره زمین دریافتند که زمینی که ما روی آن زندگی میکنیم هم میچرخد و با چرخش آن روز و شب بوجود می آید.با انجام یک نمایش خلاق که با کمک خود نوآموزان اجرا شد،دریافتند که با چرخش زمین همواره نیمی از زمین تاریک و شب و نیمی از آن روشن و روز است.
اهداف:
۱- آشنایی با کره زمین و چرخش  آن
۲- آشنایی با قسمت های مختلف کره خاکی
۳- آشنایی با محل نقشه ایران روی کره زمین


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20