آشنایی با چهار فصل سال کلاس خانم واعظی پیش2_آبان ماه

آی بچه ها آی بچه ها اسم من ساله
من 4 تا بچه دارم، بچه دارم اسمشون فصله
فصل اول بهاره، بهار شادی میاره
فصل دوم تابستون میوه داره فراوون
فصل سوم پاییزه برگ از درخت میریزه
فصل چهارم زمستون هم برف هم بارون

در تاریخ 18 آبان ماه 1400 در کلاس پرداخته شد به مبحث معرفی و توضیح چهارفصل سال گل های نازمون با چگونگی پیدایش شب و روزو فصل ها و کره ی زمین آشنا شدند
هدف:آشنایی با فصل ها و تغییرات آب و هوایی در فصل ها و همچنین آشنایی با کره ی زمین، کروی بودن کره و آشنایی با نقشه ی ایران در کره ی زمین


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20