آشنایی با گیاهان کلاس خانم اروندی پیش2_آذر ماه

در راستای آموزش درس علوم رسیدیم به گیاهان.در تاریخ 13 آذر ماه 1400 در کلاس به نوآموزان توضیح داده شد که گیاهان اکسیژن لازم را برای ما می‌سازند،اکسیژن یکی از گازهای موجود در هواست و انسان ها و حیوانات برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارند اگر با دقت به گیاهان نگاه کنیم خواهیم دید که با گذشت یک سال گیاهان چگونه‌ تغییر و رشد می‌کنند و یک گیاه از ریشه،ساقه،برگ و گل تشکیل شده و نیاز به خاک و آب مناسب و نور خورشید برای زنده ماندن دارد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20