آشنا کردن نوآموزان با کارهای خطرناک و ممنوعه – کلاس خانم کاوه

در این فعالیت آموزشهایی پیرامون کارهایی که خطرناک و انجام دادن آنها توسط دختران گلمان ممنوع می باشد به نوآموزان عزیزمان داده شد.

امروز10 مهر98 ضمن این آموزش و آشنایی بازی نمایشی تحت عنوان کار کی خطرناکه انجام شد در این بازی نوآموزان به گروههای 3 نفری تقسیم بندی شدند و 2 نفر که کاری صحیح و خوب و دیگری کاری خطرناک را انجام دادند و نفر سوم با نشان دادن علامت ممنوع که قبلا توسط مربی تهیه شده بود به سمت کسی که کار خطرناک و ممنوع انجام می داد او را متوجه این که کارش اشتباه است می کرد .نوآموزان از این بازی آموزشی لذت فراوانی بردند و در پایان نمایش با بعضی از کارهای خطرناک و ممنوع که نباید به تنها یی آنها را انجام دهند آشنا شدند .

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20