آغاز روزگار امامت تهیه کار دستی کلاس خانم بادپر پیش 1_آبان ماه

در تاریخ 24 مهر ماه 1400 در کلاس به مبحث تهیه کاردستی گل نرگس پرداختیم این روز آغاز امامت امام زمان عج الله تعالی فرجه شریف است و کاردستی خلاق مربوط به آغاز امامت آقا امام زمان عج الله تعالی فرجه شریف که  با استفاده از شانه ی تخم مرغ ساخته شده نوآموزان با رنگ آمیزی تکه های جدا شده از شانه تخم مرغ و اتمام کار با گلی زیبا روبرو شدند هدف: آشنایی با نام امام زمان همراه با سرگرمی،آشنایی با نام گل نرگس،آشنایی با انتساب گل نرگس به نام امام زمان،دست ورزی رنگ آمیزی،دقت و،تمرکز در رنگ آمیزی،استفاده ی خلاقانه از وسایل دور ریز


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20