آموزش اشکال هندسی کلاس خانم واعظی_آبان ماه

نوآموزان کلاس خانم واعظی در تاریخ 5 آبان ماه 1401 در زنگ ریاضی با اشکال هندسی آشنا شدند. نوآموزان جهت تثبیت یادگیری شکل‌سازی با لگوها را انجام دادند و با لگوهای رنگی اشکال هندسی مربع، مثلث و دایره را درست کردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20