آموزش الگویابی خطی کلاس خانم نیلیاتی پیش2_آبان ماه

کودکی که مهارت های دست ورزی را یاد گرفته در سنین پیش از دبستان دیگر مشکل چگونگی مداد در دست گرفتن را ندارد و بهتر می تواند نوشتن را شروع کند.در تاریخ 22 آبان ماه 1400 در کلاس به مبحث کار با دفتر شطرنجی پرداخته شد آموزش الگویابی خطی رو دختران باهوشمون  طبق الگو باید کامل میکردند…
همینطور این نکته را باید درمورد دفتر شطرنجی بدانید که دفتر شطرنجی یک دفتر تمرینی است که برای تقویت مهارت دست ورزی، تقویت حافظه، برقراری ارتباط و شناخت رنگ ها، تقویت و هماهنگی ارتباط چشم و دست، آشنایی کودک با مفهوم فضا و حدود کادر برای کودکان طراحی شده است.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20