آموزش اوریگامی کلاس خانم اروندی پیش2_آبان ماه

اوریگامی ،به تاکردن کاغذ و ایجاد اشکال مختلف بدون استفاده از هیچ وسیله‌ای گفته می‌شود. این کار برای تقویت تمرکز و پرورش ذهن کمک بسیاری می کند.(اوری) به معنای تا دادن،تاکردن و (گامی) به معنای کاغذ است.ترکیب این دو کلمه با هم اوریگامی را می سازد.بنابراین اوریگامی در لغت به معنای تا کردن کاغذ؛ هنر و اندیشه ی تا دادن کاغذ برای خلق شکل های مختلف،می باشد. در تاریخ 23 آبان ماه 1400 در کلاس برای واحد کار دست ورزی به درست کردن گرگ توسط دلبندانمان با استفاده از کاغذ رنگی و چسب در کلاس پرداخته شد


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20