آموزش بهداشت – کلاس خانم قائمی

گل دختران با طریقه صحیح مسواک زدن و نخ دندان کشیدن آشنا شدند.

در تاریخ 1 بهمن 98 توضیحات مربی در خصوص فواید استفاده از نخ دندان این گونه بود که نخ دندان می تواند به رفع مواد غذایی باقیمانده بین دندان کمک کند استفاده از نخ دندادن در رفع بوی بد دهان کمک می کند زیر ذرات باقیمانده مواد غذایی و باکتری های که باعث تولید بوی بد دهان می شوند را بر طرف می کند مسواک زدن فقط تمیز کردن قسمت های جلو و عقب دندان را انجام می دهد و استفاده از نخ دندادن مکمل آن است و استفاده نکردن از آن باعث ناتمام ماندن کار می شود درادامه توضیحات خانم قائمی با آوردن نخ دندان مسواک خمیر دندان و ماکت دندان نوآموزانش را با نحوه صحیح مسواک زدن و نخ کشیدن آشنا نمود .

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20