آموزش تقارن – کلاس خانم قائمی

انجام بازی و خلاقیت برای درک بهتر مفهوم تقارن

مطمئنا یکی از موثرترین راه های تدریس یک مطلب آموزش تلفیق آن با هنر است برای درک بهتر در تاریخ 30 دی 98  نوآموزان از این موضوع از آنها خواستم لکه هایی با رنگ گواش را در یک سمت کاغذ تا شده بریزند و کاغذ را تا کرده تا رنگ به سمت دیگر منتقل شود توجه به رنگ ها و مقایسه دو طرف خط تای کاغذ نه تنها باعث ایجاد انگیزه و بروز خلاقیت در نوآموزان می شود بلکه موجب درک بهتر مفهوم تقارن نیز می گردد در ادامه دختران بازی جالبی در کلاس انجام دادند آنها اشکال هندسی که از وسط نصف شده بود را در اختیار گرفتند و با خواندن شعر مربوطه در شکل هندسی به دنبال نیمه خود گشت .


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20