آموزش تکنیک خراش توسط مربی نقاشی سرکار خانم آقایی_آبان ماه

تکنیک خراش توسی مربی نقاشی سرکار خانم آقایی در تاریخ 29 آبان ماه 1401 به نوآموزان عزیز آموزش داده شد. هدف از تکنیک خراش افزایش قدرت ریسک‌پذیری به نوآموزان عزیز است. در راستای آموزش این تکنیک، نوآموزان عزیز توانستند به خوبی این مهارت را فرا بگیرند و آن را به خوبی انجام دهند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20