آموزش جهت ها کلاس خانم واعظی پیش2_بهمن ماه

بازی کردن پررنگ‌ترین فعالیت روزمره کودکان است بازی مختص دوره ای خاص از زندگی نمی‌باشد و در تمامی دوران‌های زندگی خودش را به نحوی نشان می‌دهد و نمی توانیم تاثیر بازی بر یادگیری را نادیده بگریم. اگر بخواهیم یک تعریف ساده از بازی کردن بگوییم،آن را می‌توان همان فعالیت‌هایی در نظر گرفت که کودکتان در طول روز با اشیای غیر جاندار خودش را سرگرم می‌کند.در تاریخ 10 بهمن ماه 1400 نوآموزان در کلاس با وسایل های دم دستی و پیش پا افتاده و اسباب بازی هایی که دوستشان دارند جهت ها را آموختند و با قراردادن سر حیوانات و ماشین ها به طرف فلش ها آموختند که فلش ها به کدام طرف است و با جهت های بالا و پایین،چپ و راست به خوبی آشنا شدند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20