آموزش حیوانات اهلی و وحشی کلاس خانم واعظی پیش2_دی ماه

در تاریخ 29 دی ماه 1400 نوآموزان کلاس با حیوانات اهلی مانند گاو، گوسفند و اسب و حیوانات وحشی مانند گرگ،شیر و خوک آشنا شدند و نوع خوراک و محل زندگی آنها و اینکه چه فوایدی برای ما انسانها دارند همچنین آموختند که محل زندگی حیوانات وحشی در جنگل و حیوانات اهلی می‌توانند در محل زندگی ما زندگی کنند و بعضی از حیوانات اهلی مانند گاو و گوسفند از شیر،که از پوست و گوشت آن ها لبنیات و کیف و کفش و غذا تهیه می‌شود
هدف :

1_ آشنایی با دایره ی لغات جدید

2_ توجه، تقویت شنیداری و دیداری

3_ تقویت گفتاری از طریق داستان کوتاه جنگل حیوانات


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20