آموزش خط تقارن کلاس خانم اروندی پیش ۲_آبان ماه

در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ گل پسر های گل و باهوش مان باخط جدیدی به نام خط تقارن آشنا شدند خط تقارن خطی است که وقتی چیزی در هر دو طرف شکل با آن طرف شکل کاملاً مساوی باشد به آن تقارن می گویند و با هم به دیدن کلیپ آموزشی که برایشان گذاشتیم پرداختیم و منتظر کارهای قشنگشون شدیم خط تقارن خطی است که یک شکل بدون صف کاملاً مساوی تقسیم می کند پسرهای قشنگ من برای نهادینه شدن آموزش خط تقارن به دیدن یک کلیپ دعوت شدند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20