آموزش خط تقارن کلاس خانم واعظی پیش2_آذر ماه

باید قبول داشته باشیم دنیا بر پایه نظم و اصول به وجود آمده و به صورت کلی دارای یک نظام منظم است. از تغییر فصل ها گرفته تا تغییر شب روز و ده ها و شاید هزاران مورد را بتوان نام برد که نشان دهنده این نظم است.این نظم در جهان هستی دارای ساختار و خصوصیاتی است که قرینه یکی از آن موارد است قرینه نه تنها به نظم و ساختار جهان هستی کمک میکند بلکه به زیبایی آن نیز کمک زیادی خواهد کرد یک کودک از بدو تولد باید با این زیبایی ها آشنا شود باید دنیا را لمس کند و با دنیا ارتباط برقرار کند توازن و تعادل را در دنیا و در زندگی خود درک کند.نوآموزان کلاس در تاریخ 18 آذر ماه 1400 با مفهوم قرینه و خط تقارن به خوبی آشنا شدند و در راستای آموزش بهتر و تثبیت یادگیری با استفاده از چوب خط اشکالی را ساختند و قرینه ی آن را مشخص کردند و همین طور با استفاده از آینه نیمه ی دیگر شکل را در آینه پیدا کردند و مفهوم خط تقارن را به خوبی آموختند
اهداف :

1_ مفهوم قرینه

2_ شکل سازی با چوب خط

3_ تقویت حافظه ی دیداری و هوش ریاضی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20