آموزش رفتار های اجتماعی کلاس خانم باغبان پیش2_آذر ماه

آداب اجتماعی مبتنی بر ارزش های اسلامی و پرورش صفات اخلاقی و رفتارهای اجتماعی می باشد. در تاریخ 7 آذر ماه 1400 در کلاس به بازی هدفمند وهیجانی پینوکیو  که به مبحث صداقت  و راستگویی مربوط است پرداختیم و در ادامه مبحث صداقت و راستگویی ،از مجموعه ارزشمند آداب ادب در جهت پرورش وتثبیت صفات اخلاقی شایسته است گل دخترانمان پس از شنیدن قصه ( صداقت) وشعر خوانی،بازی هدفمند پینوکیو را با هیجان وشادی ونشاط انجام دادند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20