آموزش صدقه دادن – کلاس خانم نوقابی

ایجاد انگیزه برای صدقه دادن و برخورداری از مواهب آن و کمک به نیاز مندانصدقه هفتاد بلا را از بین می برد با صدقه ، بیماران خود را مداوا کنید این سخنان بزرگان را همیشه در مورد صدقه می شنویم و چه خوب است که در این ماه کودکان مان را با این مفهوم آشنا کنیم .
امروز10 مهر98 مردان آهنین کلاس خانم نوقابی ، با صندوق صدقه و مصارف صدقه و واژه های نیازمند و کمک لزوم صدقه جهت عاقبت به خیری و سلامتی در این ماه آشنا شدند و از نزدیک وجوهی را در صندوق صدقه انداختند و برای تعجیل و سلامتی آقا امام زمان دعا کردند.نوآموزان عزیز آموختند که برای سلامتی خودشان و خانواده و همچنین دفع بلا و افزایش روزی می توانند در صندوق صدقه مقادیر دلخواه را بیندازند .

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20