آموزش مبحث دروغ گویی کلاس خانم واعظی پیش 2_آبان ماه

در تاریخ 10 آبان ماه 1400 با گل های قشنگمون کلی در مورد صداقت و راستگویی صحبت شد و قصه ایی برای گل های تعریف گفته شد و در آخر پسران گلمون نتیجه گیری کردند که دروغگویی بدترین کار است و خداوند دروغگو را دوست ندارد (قصه‌ی بوته ی تمشک) بر گرفته از کتاب ارزشمند آداب و ادب و در آخر ادامه ی همین مبحث بازی هیجان انگیزی رو انجام دادیم
پی پی پینوکیو پدر جپتو      گو گو گربه نره روباه مکار      الکم دولکم چرخ و فلکم     دست دست دست   پا پا پا جاها عوض بچه ها    چه کاری خوبه؟؟ راستگویی چه کاری بده؟ دروغگویی
هدف پر رنگ کردن صداقت و راستگویی در بچه ها و اینکه راستگویی و دروغگویی چه عواقبی دارد و دروغگو دشمن خداست و خداوند هرگز دروغگو را دوست ندارد


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20