آموزش مفاهیم علوم ( تشکیل باران) در کلاس خانم علی آبادی

توضیح در مورد نحوه تشکیل باران و انجام آزمایش آن با اسفنج توسط کودکان .

کودکان از لحظه ای که پابه عرصه وجود می گذارند سعی دارند به مدد حواس خود با محیط اطرافشان  ارتباط برقرار کنند و از دنیایی که در آن زندگی می کنند اطلاعاتی به دست آورند . زمینه ادراک کودک برای درک جهان مادی در ابتدا محدود است . چیزهایی که در درک او نمی گنجد وجود ندارد.  و برای آنچه درک می کند توضیحی به نظرش نمی رسد .

کودک همراه رشدی که می کند و تجاربی که می اندوزد از وجود نظم در جهان با خبر می شود و در حوادث و اشیایی که لمس می کند نوعی انتظام می بیند .  علت تشکیل باران برای کودکان بسیار جذاب و تازه و دلنشین است اگر این آموزش ها همراه با آزمایش باشد و نوآموز خود به عینه شاهد اجرای آن و درک حضوری از مطلب باشد آن را بهتر در مخیله خود قرار می دهد و سریعتر یاد می گیرد.

در تاریخ 4 اسفند 1398 در کلاس خانم علی آبادی آزمایش نحوه تشکیل باران و چگونگی آن اجرا شد و خود کودکان نیز این آزمایش را تکرار کردند .  مربی کلاس درباره چگونگی تشکیل باران به صورت داستان توضیحات کاملی ارائه دادند و اسفنجهایی به شکل ابر برش و در اختیار کودکان قرار دادند .

نوآموزان اسفنج را داخل آب قرار داده و سپس اسفنج را بالا گرفتند تا آب اضافی  آن از اسفنج  چکه کند با فشار اسفنج آب بیشتری از آن خارج شد.  در مرحله بعد 2 اسفنج را محکم به هم زدند آنها بعد از این عمل مشاهده کردند که آبهای انباشته شده در ابر چگونه قطره قطره از آن خارج شد و به زمین ریخت . اهداف این آزمایش آشنایی با نحوه تشکیل باران


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20