آموزش موجودات زنده و غیر زنده کلاس خانم واعظی پیش2_دی ماه

در تاریخ 19 دی ماه 1400 نواموازن کلاس با موجودات زنده و غیر زنده آشنا شدند و آموختند که ویژگی های موجودات زنده، رشد کردن،حرکت کردن،نفس کشیدن و غذا خوردن میباشد که شامل انسان ها،حیوانات و گیاهان میباشد و همچنین در ادامه ی آموزش با مراحل رشد دانه آشنا شدند و یکی از نوآموزان که قبلا دانه را کاشته بود و به گیاه تبدیل شده بود را به کلاس آورد و برای دوستانش توضیح داد که چه مراحلی طی شده و دانه تبدیل به گیاه شده
اهداف :

1_ آشنایی با گیاهان ومراحل رشد آن

2_ اعتماد به نفس و برانگیختگی حس کنجکاوی در نوآموزان

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20