آموزش نحوه‌ی صحیح مسواک زدن توسط مربی بهداشت سرکار خانم غفوری_آبان ماه

محافظت از دندان کودکان بسیار مهم است. مراقبت از دندان های کودکان کمک می کند تا دندان های شیری سالم بمانند و همین امر در رشد صحیح دندانهای دائمی بسیار موثر است. بهترین راه برای مراقبت از دندان کودکان آموزش عادات صحیح برای بهداشت دهان و دندان از جمله آموزش مسواک زدن است.
بسیاری از والدین بر این باور نادرست هستند که کودکان نیازی به مراقبت از دندان های خود را ندارند؛ چرا که این دندان ها با دندانهای دائمی در آینده جایگزین می شوند. با این حال، دندان های کودک می تواند تاثیر زیادی بر روی نحوه غذا خوردن کودک، جویدن و صحبت کردن داشته باشد و حتی می تواند بر چگونگی رشد دندان های دائمی نیز تأثیر داشته باشد. بنابراین مسواک زدن کودکان چه زمانی که دندان شیری دارند و چه زمانی که دندان دائمی دارند همیشه مهم بوده و هست.هنگامی که کودکان می بینند والدین آنها نگرش مثبت نسبت به بهداشت دهان و دندان دارند، نگرش آنها نیز مثبت می شود.
در همین راستا طی آموزش های مکرر برای نوآموزان و نشان دادن انیمیشن های کودکانه در مورد اهمیت و نحوه صحیح مسواک زدن و نخ دندان کشیدن رادر تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به صورت عملی و کار گروهی در هر کلاس توسط مربی بهداشت خانم غفوری نحوه صحیح مسواک زدن را نو آموزان عزیز یاد گرفتند و انجام دادند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20