آموزش کاردستی خلاق کلاس خانم باغبان پیش2_فروردین ماه

در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ گل دختران نازنین به مناسبت فرارسیدن فصل بهار شاخه گل زیبایی را با تکنیک برش و تا درست کردند.
هدف:

1_دست ورزی وتقویت مهارت برش وتا زدن
2_افزایش هماهنگی چشم ودست
3_آشنایی با فصل بهار
4_زیباشناسی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20