اجزای مختلف یک گیاه کلاس خانم بادپر پیش1_آذر ماه

در تاریخ 6 آذر ماه 1400 طی فعالیت آموزشی در کلاس با آموزش مربی توسط  نو آموزان اجزای مختلف یک گل روی دو عدد لیوان یکبار مصرف شفاف کشیده شده و با چرخاندن لیوان ها اجزای گیاه در گلدان قرار گرفتند و آموختندکه با تابش خورشید و بارش باران گیاه رشد میکند و تبدیل به یک گلدان گل زیبا میشود.
هدف از این آموزش:

1- آموزش شعر گلدان تنها

2- دست ورزی چرخش با استفاده از لیوان

3-شناخت اجزای یک گیاه با روشی خلاقانه


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20