احترام گذاشتن به پدر و مادر و دیگران کلاس خانم نیلیاتی پیش2_آذر ماه

 پرورش صفات اخلاقی و رفتارهای اجتماعی (احترام گذاشتن)مبحث آموزنده برگرفته از مجموعه ارزشمند کتاب آداب و ادب است.در تاریخ 16 آذر ماه 1400 در کلاس در مورد احترام گذاشتن به بزرگترها و پدر و مادر با دختران عزیزمان بحث و گفتگو صورت گرفت و یاد گرفتیم که هیچ موقع بزرگتر ها را با اسم کوچکشان صدا نزنیم. پاهای خود را جلوی بزرگتر ها دراز نکنیم. صدای خود را روی بزرگترها بالا نبریم و همچنین حدیث( بالوالدین احسانا:به پدر و مادر خود نیکی کنید) در کلاس تمرین کردیم و با دقت تصویر خوانی و تمرین توالی را انجام داده‌اند


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20