ارائه کاربرگ ایمنی در برابر زلزله توسط مربی بهداشت خانم غفوری_دی ماه

 5 دی ماه  مصادف با واقعه زلزله بم در تقویم رسمی کشور روز ملی ایمنی در برابر زلزله نامگذاری شده است .زمین لرزه یکی از حوادث طبیعی است که با توجه به تکرار پذیری بالا و شدتی که می‌تواند داشته باشد قابلیت آسیب‌رسانی و تخریب فراوانی برای جامعه بشری خواهد داشت.از آنجایی که این پدیده طبیعی قابل پیش بینی نیست و نمی توان زمان دقیق وقوع آن را از قبل مشخص نمود موضوع آمادگی شهروندان در برابر این پدیده،کاهش آثار زیانبار جانی و خسارات مالی ناشی از آن بسیار مهم و ضروری است.امیدواریم با آموزش های لازم به کودکان دلبندمان و عزیزانشان از اتفاقات ناگوار طبیعی زلزله بتوانیم تا حدی از صدمات ناشی از آن جلوگیری نمایید در همین راستا طی آموزش‌های مکرر برای نو آموزان عزیز کاربرگ ایمنی در برابر زلزله در تاریخ 5 دی ماه 1400 توسط مربی بهداشت خانم غفوری ارائه گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20