اردوی تفریحی شهر بازی_فروردین ماه

اردوي دانش آموزي فرصتي ارزشمند براي نشاندن مفاهيم مهم تربيتي ، مهارتي ، زندگي و استحكام و تقويت آنچه كه در يك فرايند آموزشي به كودكان ، نوجوانان و جوانان ارايه شده ، به شمار مي رود و فضا فراهم مي كند تا به دور از ضوابط دست و پاگير اجتماعي نسل آينده ساز را به سمت كمال انساني ، معرفت ديني و زندگي با كرامت رهمنون شد.در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ اردوی شهر بازی برگزار شد نوآموزان عزیز با عبور از زیر قرآن کریم و صدقه دادن راهی اردو شدند .در این اردوی تفریحی نوآموزان دقایق بسیار شاد و مفرحی را در کنار همکلاسی‌های خود سپری کردند همچنین نوآموزان عزیز با نظم و انضباط و رعایت قانون در اردو آشنایی پیدا کردند نو آموزان عزیز در پایان این فعالیت بسیار لذت بردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20