اموزش چرخه آب کلاس خانم بادپر_آبان ماه

نوآموزان عزیز کلاس خانم بادپر در تاریخ ۲۵ آبان ماه 1401 در زنگ علوم آزمایش جذب آب و چرخه آب را انجام دادند و بصورت عینی بخار آب را مشاهده کردند. در این آزمایش چرخه آب بصورت ضمنی برای نوآموزان بازگو شد. برای آشنایی و درک بهتر آنها از بارش باران، آزمایش جذب را انجام دادند و با فشردن و جمع کردن اسفنج ریزش باران را بصورت یک ماکت اجرا کردند و آموختند که قطره‌های آب ، در ابر جمع شده و با ضربه و یا فشرده شدن، قطره‌ها مانند باران از ابر فرو می‌ریزند. همچنین با مفهوم چرخه و توالی آن آشنا شدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20