انتخاب کتاب یار برای هر کلاس

به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی کتاب یار برای هرکلاس انتخاب شد .

ما معتقدیم به جای این که اجازه بدهیم کتاب ها دور از چشم مردم پشت نرده های آهنی بپوسند بهتر است که اجازه دهیم با خواندن از بین بروند . خط و خال دوست را به تو نمایانده وبا لحنی فصیح می گویند:اقراء ؛بخوان کتاب جمال رابخوان دیوار پر از رمز و راز آفرینش مارابخوان خداوندزیبایی رابه انسان اموخت.
به مناسبت هفته کتاب وکتابخوانی در تاریخ 1 دی 98  و با هدف اشنایی بیشتر نواموزان باکتاب طرح کتاب یار درپیش دبستانی اجراشد در این طرح از هرکلاس دو نفر به عنوان کتاب یار انتخاب شد و مسئولیت جمع اوری کتابها داده شدبه کتاب یاران عزیز سپرده شد.

 


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20